12 lut 2016

Klinika Ginekologii i Położnictwa


Klinika Ginekologii i Położnictwa świadczy usługi medyczne na najwyższym III poziomie referencyjności w opiece ginekologiczno–położniczej. Jest referencyjnym ośrodkiem przyjmującym najpoważniejsze przypadki medyczne z całego regionu dolnośląskiego jak również z innych, nie tylko ościennych, województw Polski.Klinika posiada specjalistyczną pracownię ultrasonograficzną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt ultrasonograficzny z możliwością obrazowania trójwymiarowego płodu w systemie 4D. Badania wykonywane są przez zespół lekarzy mających największe doświadczenie w zakresie badań ultrasonograficznych, posiadających certyfikaty FMF.
Prowadzony jest na szeroką skalę program prenatalnych badań genetycznych z wykonywaniem punkcji genetycznych.
Wykonywane są unikatowe w skali świata badania wytrzymałości blizny po cięciach cesarskich jako parametru kwalifikującego do sposobu odbycia porodu w kolejnych ciążach.
Klinika posiada jedyny w Polsce Dział Szybkiej Diagnostyki Płodu – działający na zasadach „Kliniki 1 dnia”, mający możliwość dokładnej diagnostyki przypadków problematycznych, kierowanych do konsultacji z innych placówek medycznych, ustalający wytyczne do dalszego postępowania ze wskazaniem miejsca dalszego leczenia.
Poza wyżej wymienionymi specjalistycznymi działaniami, w Klinice prowadzony jest pełen zakres działalności położniczej przewidzianej dla jednostek wysokospecjalistycznych – III poziomu referencyjności w opiece perinatalnej.

Główne obszary działań specjalistycznych to :

Położnictwo

Specjalistyczna diagnostyka i leczenie patologii ciąży, szczególnie:
 • ciąża wysokiego ryzyka HRP – w każdym okresie jej rozwoju
 • hipotrofia płodu
 • niewydolność łożyska (unikatowa w skali świata ocena unaczynienia łożyska jako wykładnik wydolności łożyska)
 • PIH
 • ciąża wielopłodowa
 • konflikt serologiczny
 • wady rozwojowe płodu z wykonywaniem wybranych leczniczych zabiegów wewnątrzmacicznych
 • diagnostyka prenatalna w zakresie badań genetycznych.

Ginekologia

Pełen zakres działań ginekologii zachowawczej i operacyjnej ze szczególną specjalizacją w zakresie:
 • pełna diagnostyka i leczenie niepłodności małżeńskiej
 • endoskopia ginekologiczna
 • histeroskopia diagnostyczna i operacyjna (Klinika jest pierwszym w Polsce ośrodkiem, w którym zastosowano elektrody waloryzujące bipolarne w zabiegach histeroskopowych)
 • laparoskopia w diagnostyce i leczeniu niepłodności
 • korekta wad narządu rodnego utrudniających rozród
 • diagnostyka i leczenie zachowawcze i/lub operacyjne endometriozy
 • diagnostyka i leczenie zachowawcze i/lub operacyjne nadmiernych krwawień macicznych
 • leczenie problemów zaburzeń statyki narządu rodnego i/lub nietrzymania moczu
 • zabiegi taśmowe w leczeniu nietrzymania moczu (w Klinice wykonano pierwszy w Polsce zabieg TVT).

Neonatologia

Oddział o najwyższym stopniu referencyjności w zakresie opieki nad noworodkiem. Prowadzi pełen zakres działań wysokospecjalistycznych, szczególnie:
 • intensywna terapia noworodków ze skrajnie niską masą urodzeniową
 • leczenie niewydolności krążeniow-oddechowej noworodków wcześniaczych
 • diagnostyka i leczenie wad rozwojowych płodu.

Kierownik/Ordynator: dr hab. n.med. Mariusz Zimmer prof. nadzw.
     Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
     Prorektor ds. dydaktyki AM we Wrocławiu w kadencji 2005-2008r., 2008-2012r.

Informacja Szpitala
(71) 733 11 10
od 7:30 do 15:00
Sekretariat

(71) 733 11 00
(71) 733 12 09 fax
od 8:00 do 15:35

Kancelaria

(71) 733 12 00
(71) 733 12 09 fax
od 8:00 do 15:35

Rejestracja POZ
(71) 733 16 00
od 7:30 do 15:00
Rejestracja Planowa
(71) 733 10 00
od 7:30 do 15:00
Szpitalny Oddział Ratunkowy
(71) 733 29 64
24 h