29 cze 2017

CENTRUM CYKLONOWE W KRAKOWIE


,,Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB - IFJ PAN) stanowi dział Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Oferujemy wykorzystanie wiązek protonowych z cyklotronu C-235 dla firm komercyjnych do badań własności nowych materiałów, substancji biologicznych, detektorów stosowanych w medycynie, technice i fizyce oraz odporności elektroniki na promieniowanie, w tym promieniowanie kosmiczne.
Zajmujemy się zastosowaniem cyklotronów w badaniach naukowych, oraz we współpracy z jednostkami medycznymi, prowadzimy i rozwijamy radioterapię nowotworów.
W CCB IFJ PAN prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej, dozymetrii, mikrodozymetrii, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej. Produkowane są izotopy promieniotwórcze przeznaczone do celów badawczych.

CCB dysponuje obecnie dwoma cyklotronami:
- cyklotronem izochronicznym AIC-144
- cyklotronem Proteus C-235 "


Kontakt

Więcej informacji na Stronie:

 https://ccb.ifj.edu.pl/pl.home.html


Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Adres: ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 
Centrala:   12 662 8000                             
Sekretariat Dyrektora IFJ PAN: 12 662 8200      
Sekretariat Kierownika CCB:  12 399 6200
Fax:  12 662 8458
Email: sekretariat.ccb@ifj.edu.pl