20 mar 2014

dr. Malshall McLuhan pod. Red. Eric MaLuhan i Frank Zingonie pot. Tyt. ,,Wybór Tekstów”.

Dla pytających o czas i przestrzeń oraz co zadecydowało że czytamy, piszemy, oglądamy, czy komunikujemy się, czy przedmioty, którymi posługujemy się wynaleziono czy tez istniały one zawsze i odkrywamy je na nowo? Czy spis kontaktów w telefonie mógł być pierwotna formą notesu? Czy telefon jest przedłużeniem nerwów? Co łączy rysunki z jaskiń niepiśmiennych z literaturą, muzyką, malarstwem, rzeźbą, grafiką (komputerową) lub z drukiem 3D? Czy oś czasu i przestrzeni ma punkty styczne a dzisiejsza forma może okazać się wczorajszą treścią i odwrotnie? Co wynika z przenikania się kultur? Co jest kliszą a co archetypem? Czy historii logicznej byłoby uczyć się po przez retrospekcję? Czy motorem rozwoju cywilizacji nie są wojny lecz postęp techniczny i przeplatanie się dyscyplin nauki? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w książce dr. Malshall McLuhan pod. Red. Eric MaLuhan i Frank Zingonie pot. Tyt. ,,Wybór Tekstów”. Zawiera ona fragmenty z literatury, uzasadniające tezy autora o tzw. powtarzalności dzisiejszych przedłużeń wczorajszych przedmiotów, zjawisk. Wydawać się może, że przesłaniem tej książki, mogą być słowa piosenki aut. Edwarda Stachury pod. Tyt. Opadły ,,mgły, wstaje nowy dzień” Cytat ,,a ziemia toczy, toczy swój garb uroczy toczy toczy się los (…) ,,Na świata cztery strony”.
MaLuham analizuje media pod kontem treści i formy (także prasę) nie tylko z uwagi na ich funkcje np. przekaz ale również jako narządzie np. do edukacji czy do reklamy. Książka nie jest tylko dla analizujących przemiany globalne w kontekście postępu technicznego ale także dla badających ewolucję mas-mediów. Książka zachęca do budowania ciągów logicznych i związków przyczynowo-skutkowych. Przeczytaj tą książkę bo warto wiedzieć że najdroższym towarem jest informacja i tak jak Gutenberg zawładną umysłami i językami tak natura za pomocą transkrypcji kodu genetycznego włada formią materii ożywionej i nieożywionej.