1 sty 2015

CAR PUTIN, FEUDALIZM, KORUPCJA I BÓG W PAŃSTWIE PATRYMONIALNYM

CAR PUTIN, FEUDALIZM, KORUPCJA I BÓG W PAŃSTWIE PATRYMONIALNYM, Książka napasana przez dziennikarkę Annę Autunyan, oddaje rzeczywistość panującą w Rosji, rządzących przez oligarchów. Opowiada o ich zależnościach od swojego, nie premiera, nie prezydenta, nie ojca narodu leć właśnie pozornego pomazańca bożego zatroskanego losami podwładnych, który traktuje ich jak swoje dzieci. Putin przy pomocy propagandy, rozwiązuje problemy jednostek (np. odbudowuje im domy) czym udawania, że naród trzeba prowadzić za rękę. Czy to przypadek, że inicjatywy obywatelskie kończą się fiaskiem? Czy książka potwierdza przysłowie że, ,,Rosja to nie kraj, ale stań umysłu”, zwiedziony teatrem politycznym (patrz na tym blogu hasło: teatr polityczny), w którym scenariusz podszyty korupcyjną groteską piszę i jednoczenie gra w nim główną rolę sam Pudin? Spektakl transmitowani jest przez wszystkie media, które są przedłużeniem kultu jednostki. Książka to także społeczna analiza Rosji od Iwana Groznego do Władymira Pudina zmierzająca do socjologiczno-ekonomicznej i politycznej diagnozy społeczeństwa, która obnaża klasowe dysproporcje. Książka ukazuje cechy i mechanizmy, którymi posługują się rosyjscy przywódcy a także pokazuje polityczny spryt i charyzmę samego Putina. Czy w Rosji prawo stanowione różni się od prawa stosowanego i jakie to ma konsekwencje dla obywateli, którzy pod pseudonimami opowiadają o rosyjskiej rzeczywistości? Czemu prawo w Rosji wzajemnie się wyklucza i komu to służy? I co to ma wspólnego z wyborami oraz z demokracją a co z systemem patrymonialnym? Czemu Rosjanie z nizin społecznych nie chcą reform i rządów (realnego) prawa oraz czy praca to ich jedyny cel? Dlaczego odbycie wojskowej służby ułatwia prowadzenie w Rosji biznesu? Książka może śmieszyć, zaskakiwać absurdami, zaciekawić a także zdziwić. Jeśli patrzysz na Rosję z europejskiego, demokratycznego punktu widzenia, to na pewno ona Ciebie przerazi swoją niebywałością. Przeczytaj bo warto