5 gru 2013

,,Odkrywając Wolność przeciw zniewoleniu umysłów" praca zbiorcza pod. red. Prof. Leszka Balcerowicza

Odkrywając Wolność przeciw zniewoleniu umysłów, Dlaczego warto przeczytać pracę? Ponieważ to seminarium o wolności w tym wielowymiarowej analizy natury ludzkiej, która jak rośliny i zwierzęta jest wolna. Korzystając z nauk interdyscyplinarnych definiuje wolność. Czy wolność wiąże się z odpowiedzialnością? Czy wolność rodzi się z rozwoju intelektu jako postawy jednostki? Czy w wyniku socjalizacji zostajemy altruistami? Czy tezy w pracy poparte są logicznym ciągiem myślowym (rynek)? Czy ciągi te poparte są badaniami, statystyką i wykresami? Kim jest intelektualny ignorant? Książka opisuje skutki interwencjonizmu państwowego podając zarazem rozwiązania alternatywne np. w zakresie edukacji, sądownictwa czy służby zdrowia jako rezultat działań sektora prywatnego.
       Książka napisana jest językiem zrozumiałym. Wyjaśnia powody upadku minionych cywilizacji. Czy były nimi wojny czy coś o czym czytamy w prasie, słyszymy w radio czy w telewizji, lub na wykładach z ekonomii lub coś co odczuwamy płacząc i płacąc podatki? Współautorzy analizują związki wolnego runku z prywatną własnością w czasie i przestrzeni, co z tych analiz wynika, co się dzieje jak wziątki te zostają zaburzone oraz jaką rolę odgrywać ma w tych relacjach Państwo. Publikacja jest także podrożą po esejach klasyków liberalizmu tj. np. Janusz Korin-Mikke, Ferdrich August von Hayek, Milton Friedman.
      Książka nie jest tylko źródłem poszerzania horyzontów intelektualnych o liberalizmie skonfrontowanego z polityką socjalną. Stanowi pomoc dla zgłębiających wiedzę z historii myśli politycznej XX wieku i z praw ekonomi popartymi przykładami m.in. z historii. Studium wolności można dedykować tym, którzy pracując myślą tylko o przyszłych świadczeniach socjalnych. A przecież nie zawsze świadczenia socjalne istniały podobnie jak Państwa ale zawsze społeczeństwa egzystowały także bez tych pierwszych. Przeczytaj bo warto! odpowiedzieć sobie na powyższe pytania i odkryć czym jest wolność. Natomiast Jeśli już przeczytasz tą książę to na pewno słowa piosenki zespołu Chłopcy z Placu Broni ,,wolność kocham i rozumie, wolności oddać nie umiem" napisane przez Bogdana Łyskiewicza nabiorą dla Ciebie jeszcze głębszego sensu.