17 lut 2014

KONFLIKT MIĘDZYNARODOWY


KONFLIKT MIĘDZYNARODOWY: niezgodność ,,interesów państw” skutkująca zbrojnym lub dyplomatycznym nieporozumieniem. Termin ,,konflikt” związany jest z definiowaniem inności ,,oczekiwań”, ,,potrzeb” czy ,,interesów”. Najistotniejszym konfliktem od zakończania II WŚ stała się niezgodność (,,konflikt”) w Zatoce Świń w 1961 r. Konflikt ten charakteryzował się niepowodzeniem amerykańskiej agresji zrealizowaną przez emigrantów kubańskich aby nie dopuścić do zainicjowanej przez uchodźców kubańskich. Źródło: leksykon politologii”., s. 224. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Konfliktem międzynarodowym można także nazwać aneksję (patrz na tym blogu termin aneksja) Krymu przez Rosję, który jest konfliktem lokalnym o znaczeniu globalnym (patrz także na tym blogu hasło KONFLIKT POLITYCZNY )