7 lut 2014

OKRĄGŁY STÓŁ

OKRĄGŁY STÓŁ: nazwa konsensusu politycznego podpisanego między PZPR, jej sprzymierzeńcami, a liderami antyrządowej ,,opozycji”. Negocjacje okrągłego stołu trwały od 06.02. do 05. 1989 r. w Magdalence. Rezultatem, których był kompromis dot. ,,demokratycznego życia politycznego w Polsce” w takich sprawach Jak: gwarancie pluralizmu/wielości związkowej. Nad pertraktacjami pracowały trzy zespoły: do spraw ,,polityki gospodarczej i społecznej” i do kwestii ,,pluralizmu związkowego”, podstawowe ,,znaczenie” według polityki było ponowne nadanie ,,legalności” działaniom NSZZ ,,Solidarność” i zdecydowanie się na wybory z zawiedzioną (,,ograniczoną”) konkurencją wyborczą ,,antykomunistycznej opozycji” z komunistyczną władzą. W rzeczywistości chodziło o ustanowienie uwarunkowań i norm prawnych umożliwiających przekazanie władzy ,,partii komunistycznej” w ręce obozu solidarnościowego bez wybuchu rewolucji. Wskutek ,,obrad okrągłego stołu” nastąpiły przekształcenia w funkcjonowaniu ,,aparatu państwowego” stworzono kolejną izbę parlamentu czyli Senat a także ,,instytucje prezydenta”. Ustalono iż wybory do Senatu odbędą się z zachowaniem pełnej wyborczej konkurencji. Z kolei wybory do Sejmu były wynikiem ,,kontraktu politycznego” charakteryzującego się ,,z góry przewidzianym podziałem mandatów dla ugrupowania rządzącego 65% i opozycji 35%. Pierwsza tura wyborów odbywa się 04.06.1989 r. i umożliwiły skonstruowanie ,,pierwszego w Europie Wschodniej niekomunistycznego” rządu na czele z T. Mazowieckim. Rezultat wyborów był efektem braku społecznego poparcia PZPR a także dla partii sojuszniczych SD i ZSL, które zdobyły ok. 25% poparcia, z kolei ,,Solidarność” zdobyła 75% głosów co pozwoliło zając w parlamencie wszystkie ,,przeznaczone” dla opozycji miejsca i wygrać wybory w pierwszej turze. Z kolei do Senatu zwycięska opozycja na 100 senatorów wprowadziła ich 99. Ustalenia okrągłego stołu nabrały charakteru ,,ewolucyjnego” przeobrażenia politycznego. Założono w nim m.in. uprawomocnienie nowej konstytucji w 1991 r. i przeprowadzenie w pełni wolnych wyborów w 1993 r. Zadaniem prezydenta wybranego przez Zgromadzenie Narodowe na 5 lat było ,,zagwarantowanie” ciągłości władzy. Pierwszym prezydentem zastał pierwszy sekretarz KC W. Jaruzelski. Ustalenia nie zostały jednak zrealizowane z powodu postępującej dekompozycji (podział) dwóch ośrodków politycznych. Z początkiem 1990 r. PZPR rozwiązano fakt ten zintensyfikował przemiany polityczne w wyniku, których W. Jaruzelski w 1990 r. ustąpił z urzędu. Tego samego roku odbywają się ,,powszechne wybory prezydenckie”, których zwycięzcą był L. Wałęsa. Wgrana przywódcy ,,Solidarności” wpłynęło na przyspieszenie ,,rozwiązania sejmu kontraktowego”. Konkurencyjne wybory do obu izb w 1991 r. więc dwa lata przed terminem. Przedterminowe wybory jednak nie wyłoniły zwycięscy. Fakt ten tył jednym z powodów, że konstytucja w terminie nie wejdzie w życie. Agenda okrągłego stołu nabrała wymiaru symbolicznego przeobrażeń społecznych pozbawionych rewolucyjnych cech ukierunkowanych na wdrażanie mechanizmów demokratycznych. Zakulisowe pertraktacje doprowadziły do podpisania oficjalnego paktu, który były jedną z dróg do demokracji (termin: demokracja znajduje się pod tym linkiem http://przeczytajbowarto.blogspot.com/2013/11/demokracja-znaczenie-geneza-i-trypologia.html ). Zaistniałą sytuację literatura przedmiotu określa jako ,,tranzycję poprzez transakcję”, ,,poddanie władzy” czy ,,wynegocjowaną reformacją” Porozumienie pomiędzy ambasadorami ,,reżimu” komunistycznego i przedstawicielami antykomunistycznej ,,opozycji” stanowi umowę zezwalającą określenie ,,nowych” standardów rywalizacji politycznej opartych na obustronnych zapewnieniach o zagwarantowaniu ,,interesów jej uczestników”. Według większości teoretyków ,,porozumienie” stanowi pozytywną część zmian zmierzających do umocnienia demokracji a także tłumieniu konfliktów. Tego rodzaju porozumienie zastosowano również w Portugalii i w Hiszpanii oraz w Korei Południowej. Natomiast w Europie wschodniej przemiany te zaszły na Węgrzech oraz w Polsce. Źródło: leksykon politologii”., s. 342-344. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Obrady okrągło stołu są jedną z najpiękniejszych kart w historii Polski. Ukazuje ona obywatelski rozsądek, społeczny determinizm i wyobraźnię polityczną na drodze ku wolności. Parz na tym blogu także termin: stan wojenny znajdujący się pod linkiem http://przeczytajbowarto.blogspot.com/2013/11/stan-wojenny-13-grudnia-1981-r_9364.html