5 lut 2014

TERRORYZM POLITYCZNY

TERRORYZM POLITYCZNY: sposób walki politycznej czyli taktyka i strategia dopuszczająca przemoc (tj. atak z użyciem bomb czy porwania) uznany za skuteczną metodę i narzędzie niezbędne do realizacji celów politycznych oznaczających zmierzanie do eliminacji aktualnego ,,status quo”. Terroryzm obecny jest np. w ugrupowaniach walczących o niepodległość przez odseparowanie jakiegoś obszaru konkretnego państwa. Do takiego właśnie celu zmierza/rżała np. baskijska Ezukadi Ta Askatasuna (ETA) Czarny Wrzesień czyli ekstremiści palestyńscy, Irish Republican Army w Ilandii. Pokrewną naturę miała wojskowe zrzeszenie żydowskie Irgun Zwai Leumi na czele z M. Begina walczące o powstanie w Palestynie żydowskiego Państwa Izael. Wybrane grupy (lewicowe) wykorzystują anarchistyczne hasła szerząc doktrynę ,,rewolucji światowej” lub ,,zburzenia państwa burżuazyjnego” a w zamian postulują zbudowanie nieokreślonego ładu. Doktryną tą posiłkują się takie organizacje jak np. Monterneros w Argentynie Tupamaros w Urugwaju, Rote Armee Fraktion w Niemczech czy Czerwone Brygady we Włoszech. Z uwagi na ,,taktykę działania” czy element rzeczywistości będące celem ataku wyodrębnia się m.in. typologia na postawie ,,kryterium zobiektywizowanej oceny zamierzeń strategicznych”. Po pierwsze ,,terroryzm sprawczy bezpośredni” zachodzi gdy ugrupowanie zmierza do ,,obalenia systemu politycznego” posługując się konkretnymi rezerwami ludzkimi i materialnymi, które umożliwiają realizację tego celu. Takim właśnie działaniem charakteryzował się Front Wyzwolenia Narodowego (FLN) w Algierii w latach 1954 -1962 kiedy to bolszewicy chcieli ,,obalić rząd” tymczasowy w Nikaragui. Po drugie ,,terroryzm sprawczy pośredni” zachodzi gdy organizacja nie chce zdobyć władzy ale usiłuje tylko zmusić do wprowadzenia określonych przekształceń. Na ogół terroryści posługują się urozmaiconymi sposobami działania w stosunku do ,,opinii publicznej” nie zawsze oznaczające przymus (np. posługiwanie się organizacjami działającymi zgodnie w prawem). Przykładem, którego są np. postulaty samookreślenia wspólnot narodowych lub skierowania ustroju politycznego w stronę decyzji ,,bardziej” prawicowych lub ,,bardziej” lewicowych (jak to się dzieje w przypadku ,,organizacji autonomistów” flamandzkich lub baskijskich czy francuskiej OAS i Palestyńskiej OWP.) Po trzecie popieranie reguły ,,propagandy przez czyn”. Terroryści są prawie całkowicie pozbawieni szans na modyfikacje konfiguracji politycznej i związku z tym walczą tylko o specyficzny przesył ,,informacji” lub też o samo przedstawienie przesyłu informacji o egzystencji swoistej grupy zbliżoną doktryną i z pokrewnym tokiem myślowym do, której można wstąpić manifestując swoją aprobatę. Przykładem takiego zachowania są ugrupowania propagujące anarchizm. Źródło: leksykon politologii”., s. 602-603. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Parz na tym blogu również termin ,,terroryzm znaczenie” i ,,terroryzm międzynarodowy.