22 lut 2013

APARAT PAŃSTWOWY I JEGO PRZYKŁAD

APARAT PAŃSTWOWY: zagadnie to należy do rodziny nauk prawnych opisujące strukturę organów reprezentacyjnych Państwo, świadczących usługi urzędów a także agend wspomagających główny organ decyzyjny w sprawach rozstrzygania kwestii dotyczących aktualnej polityki państwa oraz nawadnia kształtu egzystencji życia społecznego obywateli. Uformowanie tego wyspecjalizowanego i z rozmysłem skompletowanego organu dowodzi wyselekcjonowanie konkretnych funkcji państwowych w władnych podejmować decyzje o nadaniu mu władzy o charakterze publicznym. Aparat państwowy zbudowany jest na wzór biurokratyczny natomiast w polu jego działań można wymienić grupy różniących się od siebie jednostek realizujące wyodrębnione zadania, które mają służyć dobru całego społeczeństwa rozumianego jako państwo. Organy państwowe odpowiedzialne na stanowienie prawa a więc jednostki administracyjne (związane z egzekutywą) wcielają w życie prawo i nadzorują aktualnym postępowaniem danego ugrupowania politycznego. Organy, które z mocy prawa wpływają określone postępowanie tzw. ,,organy bezpośredniego przymusu”, pod postacią służb specjalnych, policji oraz wojska pełną nadzór nad bezpieczeństwem zewnętrznym a także wewnętrznym państwa. Wśród organów wchodzących w skład aparatu państwowego należy wymienić takie części składowe jak np. instytucje stojące na straży przestrzegania prawa takie jak trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli czy aparat wymiaru wymiaru sprawiedliwości czyli np. sądy. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut.
Zachęcam do pisania komentarzy