11 mar 2013

AUTARKIA I JEJ PRZYKŁAD


AUTARKIA:oznacza samowystarczalność, termin ten wywodzi się z j. grec. Autarkia stanowi gospodarczy system, którego celem jest zagwarantowanie uniezależnienia się od wszystkich tak w wymiarze ekonomicznym jak i od zależności kształtujących stosunki gospodarcze w aspekcie międzynarodowym. Klasyczna autbarkia to zaprowadzenie takiego porządku, w którym wytwarzanie dóbr w ramach danego państwa powoduje, że międzynarodowy handel tymi dobrami staje się zbędny i po prostu nieopłacalny. Ponieważ konsumpcja w ramach danego państwa zaspakaja zbyt wyprodukowanych towarów w tym samym państwie a co za tym idzie import oraz eksport staje się niemożliwy. Praktykowanie polityki autarki może wynikać z relacji międzynarodowych skutkiem, których może być np. izolacja a ta z kolei wymusza powstanie gospodarki o charakterze samowystarczalnym. Przykładem zastosowania autarki w praktyce są Włochy i Niemcy, w których na przestrzeni lat trzydziestych prowadzono politykę zmierzającą do samodzielności w aspekcie gospodarczym. Osiągniecie właśnie tego celu miało pomóc w forsowaniu elementów protekcjonizmu w polityce. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Czy znasz inne przykłady autarkia? Jeśli tak to zapraszam do napisania komentarzu.