17 mar 2013

AUTORYTET POLITYCZY

AUTORYTET POLITYCZNY: przymiot zespołu lub pojedynczej osoby piastującego władzę dotyczący umiejętności wywierania wpływa na zachowania oraz postawy społeczne dzięki wywołaniu reakcji oznaczającej skutek i zrozumienie dla swoich wyborów a także dla siebie. Omawiany przymiot jest równoważny z postrzeganiem poczynań rządzących za zgodne w prawem i w ramach prawa (jest to związane z uprawomocnieniem czyli z legitymizacją). Z kolei autorytet polityczny nie jest tym samym co władza, to jest bliźniacze tylko z umiejętnością zmuszania do posłuchu. Politycznym autorytetem można kogoś określać na postawie ,,przypisywanych” mu cech np. urodzenia a także ,,,osiągalnych” czyli na postawie posiadania wiedzy, umiejętności albo wygranych wyborach. Posiadanie autorytetu politycznego rozumianego jako atrybut konieczny przymiot skuteczności ich poczynań. Nieposiadanie cech związanych z autorytetem politycznym może doprowadzić do podważania przez społeczeństwo aktualnego ładu politycznego a to z kolei nakłania do podejmowania działań zmierzających do zniesienia tego autorytetu. W obecnym czasie uwypukla się że, polityczny autorytet zdobywany jest na ogół dzięki wygranej w wyborach a także potwierdzalny lub tez nie kolejnymi postępowaniami o politycznym charakterze zarówno tych, którzy sprawują władzę jak i tych, którzy jej się podporządkują. W demokracjach ( czym jest demokracja? odp. znajduje się pod linkiem http://przeczytajbowarto.blogspot.com/2013/11/demokracja-znaczenie-geneza-i-trypologia.html ) o liberalnym charakterze przymiot, o którym mowa stanowi właściwość podlegająca utracę a to z uwagi na możność formułowania niezadowolenia ze skutków przedsięwzięć podejmowanych przez sprawujących władzę. Zauważyć należy, że systemach kluczących się z demokracją takich jak np. totalitaryzm i autorytaryzm kładzie się nacisk na to, iż autorytet polityczny, który posiada grupa sprawująca władzę lub pojedyncza rządząca osoba będzie niezawodna. Uosobieniem autorytetu politycznego może stanowić myśl kultu jednostki popularyzowana oraz wdrażana w życie w państwach o systemach opartych o idee komunistyczną a także dogmaty wodzowskie będące fundamentami totalitaryzmów o faszystowskiej naturze. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Czy znasz przykłady autorytetów politycznych? Jeśli tak to zapraszam do napisania komentarzu. Kopiowanie tekstów zawartych na blogu w celach edukacyjnych wskazane.