11 mar 2013

AUTOKRACJA

AUTOKRACJA: termin wywodzi się z j. łac. autokrates co oznacza samowładny, można także utożsamiać go z mechanizmem lub z systemem charakteryzującym się hegemonią jednostki bądź wyłowionej wspólnoty zwanej np. triumwiratem, który dokonuje ,,zawłaszczania” władzy politycznej. Uniemożliwiając tym samym nabywanie uprawnień oraz usankcjonowanie instytucji państwa, które pozbawiane są potencjału decyzyjnego. W wypadku systemów autokratycznych władza staje się ,,własnością” samowładcy co uniemożliwia zastosowania narzędzi do egzekwowania politycznej odpowiedzialności, która była by równoznaczna z osunięciem autokraty od władzy (tzw. ,,personalizacja władzy”). Jeśli chodzi o zasięg władzy to jest on niesprecyzowany, co umożliwia w dowolny sposób określać jej pole działania. Jak określał G. Sartoti w pracy pod tyt. ,,Teoria demokracji” z 1994 ,,inni mogą komuś przyznawać władzę nad ludźmi – przy czym zawsze i wyłącznie z możliwością odwołania”. W systemach autokratycznych pojedyncza osoba z własnej inicjatywy dokonuje ,,zawłaszczenia” władzy, która nie jest nieograniczana oraz nie podlega żadnym ograniczeniom. z czego można wnioskować iż ,,sama sobie powierza rządzenie”, często autokracja kojarzona jest z autorytaryzmem, dyktaturą albo z totalitaryzmem (wymienione systemy będą również opisane na tym blogu). Należy dodać, że autokracja jest systemem, w którym przewiduje się obecność wielości czyli pluralizmu lecz nie we wszystkich przejawach życia społecznego. Z uwagi na to iż autokracja stanowi skuteczniejszy system od praktyk demokratycznych jest ona stosowana w okolicznościach groźby poważnych konfliktów towarzyszących np. transformacji ustrojowej. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Czy znasz inne przykłady autokracji? Jeśli tak to zapraszam do napisania komentarzu.