13 mar 2013

AUTONOMIA POLITYCZNA I JEJ PRZKŁAD

AUTONOMIA POLITYCZNA: norma zmniejszania możliwości wtrącania się państwowej władzy w zakres spraw należących do obszaru działalności ciał powołanych za sprawą politycznych mniejszości. Postrzegana jest jako oznaka chęci zabezpieczenia specyficznych celów głównie o charterze kulturowym tych wspólnot które, ze względu na swoją ilość a także zintegrowaną z nią bezsilność jeśli chodzi o przedstawicielstwo na forum rządu lub parlamentu nie mogą swoich postulatów wcielić w życie z powodu obowiązujących praktyk demokratycznych nakazujących podejmowanie decyzji większością głosów. Żądanie zagwarantowania autonomii politycznej określonym społecznościom nabiera wyjątkowego znaczenia, należy zauważyć, iż w wspólnotach określaniach jako fragmentaryczne wyodrębniły się nie wielkie grupy o charakterze narodowym, religijnym czy językowym. Autonomia polityczna jest wyrazem dostrzegana osobliwych zapotrzebowań tych grup, które w żaden sposób nie stanowią zagrożenia dla ogólnie rozumianego społeczeństwa danego państwa. Przesłanie tej tezy skupia się na tym iż rozstrzygnięcia, które dotyczą fundamentalnych zapotrzebowań tych wspólnot powinny być przez nie same zaspakajane, ponieważ działania podejmowane przez władzę na ich rzecz mogły by stanowić powód konfliktu. Nie należy zapominać, że autonomia polityczna stanowi istotny element tzw. konsensualnej demokracji, która neguje generalne prawo podejmowania decyzji większością głosów charakterystycznego dla ustroju opierającego się na demokracji parlamentarnej. Natomiast w zamian sugeruje stworzenie państwowych gwarancji zapewniających blokadę tzw. ,,deprywatyzacji politycznej mniejszości”. Warto również nadmienić, że rozpoznawalnym rodzajem autonomii politycznej stanowi federalizm, który będzie również opisany na tym blogu. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut. Czy znasz inne przykłady autonomii politycznej? Jeśli tak to zapraszam do napisania komentarzu. Kopiowanie tekstów zawartych na blogu w celach edukacyjnych wskazane.