11 sty 2013

AMBASADORAMBASADOR: dyplomatyczny reprezentant państwa wysyłającego o najwyższym statucie (patrz: Konwencja Wiedeńska na temat dyplomatycznych stosunków art. 14). Pamiętać należy, że ambasador jest akredytowany przy głowie państwa (patrz: akredytacja na tym blogu). Na początku terminem ambasador określano stałych przedstawicieli tzw. misji specjalnych; w okresie Kongresu Wiedeńskiego państwo posiadające tzw. królewskie honory z kolei później wielkim państwom i mocarstwom, które łączyły specjalne relacje. W miarę upływu czasu utrwaliła się reguła równości państw na płaszczyźnie międzynarodowej oraz zaczęto praktykować, iż status szefa misji dyplomatycznej uwarunkowana jest tylko od uzgodnienia zaangażowanych wzajemne relacje stron. Pierwotne ustalenia dotyczące stopni i klas a także zasad pierwszeństwa reprezentantów dyplomatycznych obejmował Regulamin Wiedeński z 1815 roku. Definitywnie materię tą uregulowano w zapisach Konwencji Wiedeńskiej traktującej o stosunkach dyplomatycznych, która została podpisana 18.04.1961 roku. Ratyfikacja Konwencji Wiedeńskiej przez Polskę nastąpiła w 1965 roku. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut