29 sty 2013

ANARCHIZM KOMUNISTYCZNY


ANARCHIZM KOMUNISTYCZNY: Konstruktorem tej doktryny był obywatel Rosji P. Kropotkin. Napisał on następujące prace: ,,Anarchizm” w 1902 roku, ,,Nauka współczesna i anarchizm” z 1907 r. , ,,Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju” z r,. 1902 r. ,,Komunizm i anarchizm”, z 1912 r. Kropotkin postawy anarchizmu komunistycznego poparł założeniami materialistyczno-przyrodniczymi. Państwo i prawo postrzegał jako historyczny cykl czyli coś o charakterze zmiennym. Przedstawiał państwo w następujący sposób: ,,towarzystwo wzajemne ubezpieczeń między właścicielem, żołnierzem, sędzią i księdzem, zawiązane w celu zapewnienia sobie władzy nad ludem i utrwalenia swojej przewagi gospodarczej”. Przewidywał, że nadchodzące pokolenia mają stanowić wyrażenie związku wolności absolutnej człowieka z ideą ekonomicznego komunizmu. Pojmowanego jako sojusz nie zniewolonych, samoistnie powstałych organizacji bazujących na grupach społecznych, osiach konsumpcji i osiach produkcji. W obrębie tej współpracy wypracowane zostaną możliwości godzenia pracy umysłowej, pracy artystycznej z pracą fizyczną, Wzorzec porządkowy społeczności stał się podobny do stowarzyszeń gildyjnych w miastach w czasie średniowiecza. Fundamentalnym założeniem miał stanowić podział ,,każdemu według potrzeb”. Twórca anachronizmu komunistycznego utwierdzony był w przekonaniu o komunistycznych i solidarnościowych inklinacjach człowieka, które stać się miały gwarantem sukcesu rewolucji. Wychodząc z założenia, że człowiek z natury jest dobry, zdolny do wzajemnej pomocy oraz do uspołeczniania. Natomiast kapitalizm zniekształca te wrodzone właściwości człowieka, istnieje w formie postulatu konieczność (nawet za pomocą krwawej rewolucji) relacji o charakterze kapitalistycznych. W anarchizmie komunistycznym człowiek miałby zagwarantowaną nie skrępowaną wolność, mógłby podejmować różnego rodzaju osobiste inicjatywy a także miałby zapewnioną budowę spontanicznych relacji z innymi ludźmi. Pomysł takiej społeczność w anarchizmie komunistycznym mimo wszystko nie przewidywał uniformizacji mechanicznej jednolitości oraz tzw. ,,koszarowego komunizmu”. Usunięcie podziału pracy spowodować miało rozwój samodzielności ludzi. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut