15 sty 2013

AMNESTIA MIĘDZYNARODOWA


AMNESTIA MIĘDZYNARODOWA: z j. ang. Amnesty Inernational czyli międzynarodowa organizacja mająca na celu pomoc więźniom politycznym. Organizacje tą powołano 28. 05. 1961 roku w Londynie z inicjatywy Petera Benensoba. Sekcje krajowe organizacji tej funkcjonują w ok 40 państwach. W Amnesty International pracuje wspierając organizację tę ok 200 tys. członków w indywidualnym charakterze w ponad 100 Państwach. W hierarchii tej organizacji kluczowym organem stanowi sesja międzynarodowa zwoływana w celu swoich obrad raz na rok. Międzynarodowy Komitet Wykonawczy wraz z Biurem Stałym stanowią organ wykonawczy powołane do prowadzenia spraw bieżących. Sean MacBridge laureat pokojowej nagrody Nobla został w latach 1961 – 1975 roku przewodniczym Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego. Organizacja zajmuje się sporządzaniem dokumentacji, które zawierają rejestr politycznych więźniów a także dane o okoliczności, w których więźniowe odbywają karę. Przedstawiciele tej organizacji biorą udział w procesach politycznych w charakterze obserwatorów. Amnesty Internacjonal inicjuje działania na arenie międzynarodowej mające na celu uwolnienie więźniów politycznych. Pamiętać należy, iż Departament Badawczy znajdujący się w Londynie nieustanie kontaktuje się z obrońcami praw człowieka funkcjonującymi w konkretnych państwach a także z pozostałymi zaangażowanymi w daną kwestę podmiotami. Departament przekazuje informację na temat możliwych niebezpieczeństw dla aktywistów politycznych. Amnesty International posiada status obserwatora przy Radzie Społeczno-Gospodarczej w Organizacji Narodów Zjednoczonych (patrz ONZ na tym blogu). Wspominana organizacja wydaje rocznik Word Conscience, kwartalnik Amnesty International Review, miesięcznik Amnesty News, publikacje roczne, raporty oraz sprawozdania. Źródłami finansowania Amnesty International są składki członkowskie sekcji krajowych a także składki od indywidualnych członków. Źródło: leksykon politologii”. Autor: A., Antoszewski i A., Herbut